پول الکترونيکي وب ماني

پول الکترونيکي وب ماني در سال 1998 راه اندازي شده است صاحب آن شرکت  "WMtransfer LTD"  مي باشد . سيستم نرم افزاري اين پول الکترونيکي توسط شرکت "نيروهاي محاسباتي " طراحي و ساخته شده است اين شرکت اکنون هم پشتيباني فني را انجام مي دهد .
در حال حاضر حدود  5 ميليون کاربر در دنيا از وب ماني استفاده مي کنند و روز به روز امکانات و سرويس وب ماني و همين طور کاربران اين پول الکترونيکي رو به افزايش مي باشد . خصوصيت اين سيستم پول الکترونيکي برخورداري   از امنيت بالا مي باشد . بعداز افتتاح حساب وب ماني براي کاربر فايل کليدي مخصوص حساب ساخته شده ارايه مي گردد که توسط اين فايل کليدي دسترسي به حساب ممکن مي باشد . همين طور شما مي توانيد در تنظيمات حساب دسترسي به حساب را با يک يا چند IP محدود نماييد تا اينکه از ورود ديگران به حساب تان جلوگيري نماييد .

براي استفاده از وب ماني در ابتدا بايد نرم افزار web money keeper را از سايت نصب نماييد . به هر حساب وب ماني شماره شناسايي مخصوص(WMID ) تعلق مي گيرد . هر کاربر در سيستم پول الکترونيکي وب ماني از گواهينامه الکترونيکي برخوردار مي گردد . طبق اطلاعات وارد شده   در زمان افتتاح حساب براي کاربران انواع گواهينامه الکترونيکي ارايه مي گردد . اگر مشخصات شخصي وارد ننمائيد، گواهينامه ناشناس و اگر مشخصات خود را وارد نمائيد، گواهينامه تشريفاتي تعلق مي گيرددر زمان افتتاح حساب شما مي توانيد   مشخصات خود را وارد نموده و از گواهينامه تشريفاتي برخوردار شويد .

هر حساب داراي  6 شماره مختلف مي باشد اين شماره ها نشانگر واحد ارزي (امريکا , روسيه , اتحاديه اروپا , اوکراين , بلاروس و ازبکستان) هستند .

§           نشانگر  دلار آمريکا

§           نشانگر ارز يورو  E

§           نشانگر روبل روسيه  R

§           نشانگر  پول واحد اوکراين  U

§           نشانگر پول واحد بلاروس  B

§           نشانگر پول واحد ازبکستان  Y

اين شماره حسابها جدا از شماره شناسايي حساب (WMID) مي باشد و براي انجام حواله بايد از شماره ارز مشخص استفاده گردد .
حوالجات در سيستم پول الکترونيکي وب ماني با هزينه %0.8 انجام مي شود . اين هزينه بر عهده فرستنده مي باشد.