1- بازاريابي در صادرات                                                                           دانلود کتاب

توضيحات :  آن چه پيش رو داريد يک تحقيق پاياني است درباره بازاريابي در صادرات است . همان گونه که در نگاه اول پيداست اين موضوع، داراي سه رکن است : صادرات، بازاريابي و بازاريابي در صادرات . بنابراين اين مقاله بر سه فصل با همين عناوين استوار است. در واقع فصل اول و دوم مقدمه اي براي ورود هر چه بهتر به بحث اصلي ما هستند. در فصل اول به بررسي مسئله صادرات پرداخته ودر آن از شرايط صادرات، شناخت بازار و ويژگي هاي حرفه اي ها سخن به ميان مي آيد. در فصل دوم به بيان مسئله بازاريابي، بازارشناسي، بازار سازي و بازارداري که مجموعا بازارگرداني را تشکيل مي دهند پرداخته و ساختار اطلاع رساني در بازار را توضيح مي دهيم . در فصل سوم که همان هدف اصلي مقاله است به تشريح بازاريابي در صادرات مي پردازيم. اين فصل مشتمل بر شش بخش است. در بخش اول ، اهميت بازاريابي در صادرات را بيان مي کنيم. در بخش دوم ، به بررسي نقش بازار در توسعه صادرات مي پردازيم. در بخش سوم ، بيان عناصر بازاريابي در صادرات ، هدف ماست . در بخش چهارم ، به توضيح دلايل خريد از کشورهاي خارجي ، همت مي گماريم. در بخش پنجم از ساختن تصويري از يک بازار سخن به ميان مي آوريم و بالاخره در بخش ششم يک طرح بازاريابي در صادرات ارائه مي کنيم. هر چند بضاعت محقق اين تحقيق اندک بوده و با مشکلات فراوان دستيابي به منابع و غيره دست و پنجه نرم مي کرده است اما اميد است اين تحقيق مفيد دانشجويان و اساتيد گرامي واقع گردد.

 

2- صد و يک عنوان براي ساخت تبليغات پرفروش                                    دانلود کتاب

 

3- آموزش تکنيکهاي موفقيت در اينترنت و بازاريابي به زبان ساده            دانلود کتاب