راهنماي تحليل و سرمايه گزاري در بورس دانلود کتاب

نويسنده: مرکز توسعه کارآفريني

 

شناخت گاوها در بورس (اصول سرمايه گزاري در بازار سرمايه) دانلود کتاب

نويسنده: عبدالرضا رمضان زاده

آشنايي با اطلاعات مالي

درک اطلاعات مالي به دليل حجم زياد و روش ارائه ظاهرا غيرقابل درک آن، براي بسياري از مردم دشوار به نظر ميرسد. در اين کتاب سعي شده تا راهنماي سيستماتيک در مورد اطلاعات مالي و گزارشگري مالي در اختيار علاقمندان قرار گيرد.

 

 

بازارهاي نوظهور

اين کتاب به بررسي دقيق ارتباط بين نقدشوندگي بازار و عوامل تاثيرگذار بر آن نظير ساختارهاي بازار، سياست هاي مالي، ساختارهاي مقرراتي، زيرساختهاي معاملاتي، ميزان نوآوري مالي و وجود تنوع در بين سرمايه گذاران مي پردازد. در اين تحقيق، نوآوري هاي بازارهاي نوظهور براي افزايش نقدشوندگي و نيز ميزان موفقيت اين نوآوري ها تعيين شده اند.

توقف معاملات و بستن بازار

اين کتاب موارد ذيل را دربر دارد:

: انواع وقفه هاي معاملاتي

: افراد مجاز به ايجاد وقفه معاملاتي

: اوراق بهادار و ابزارهاي مشتقه اي که در چند بورس پذيرش شده اند

: اشتراک اطلاعات و ارتباط مسئول و ناظرين بازار 

اصل چهل و چهار

شامل بخش هاي:

: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

: اصل 44 قانون اساسي 

: سند چشم انداز بيست ساله

: قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي

بازارهاي اوراق قرضه شرکتي درحال توسعه در آسيا

موارد مورد بررسي در اين کتاب عبارتند از:

(1) چرا به يک بازار اوراق شرکتي نياز است؟

(2) چارچوب نهادي و قانوني

(3) نقش اطلاعات

(4) نقدينگي بازار

(5) نقش بانک‌هاي مرکزي در توسعه‌ي بازار

مجموعه مقالات همايش راهبري شرکتي

در تابستان 1387 ، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به يرگزاري همايش راهبري شرکتي (Corporate Governance  ) با همکاري نهادهاي بازار سرمايه کشور نمود.

اين کتاب حاوي چند مقاله ارائه شده در اين همايش است که عبارتند از:

مباني و ضرورت راهبري شرکتي

حاكميت شركتي و مديريت ريسك در نظام بانكداري

شفافيت، اطلاعات حسابداري مالي و نظام راهبري شرکتي

استقرار نظام راهبري شرکتي: تجربه بورس اوراق بهادار  تهران

حاکميت (راهبري) شرکتي و پاسخگويي

حاکميت شرکتي؛ حمايت از سهامداران

مجموعه مقالات دانشجويان

در باره نظام راهبري شرکتي

در اين مجموعه به گوشه هايي از موضوع نظام راهبري شرکت ها، توسط دانشجويان ارشد حسابداري در دانشگاه تهران و براي ارائه در همايش راهبري شرکتي (تابستان 1387) پرداخته شده است.

بازارها و نهادهاي مالي

بازارهاي مالي جريان انتقال وجوه را از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرکت‌ها، دولت‌ها و ساير اشخاص تسهيل مي‌نمايند. نهادهاي مالي نقش مهمي را در بازارهاي مالي به عهده دارند. اين نهادها به عنوان واسطه‌هاي مالي مسير جريان وجوه را تعيين مي‌کنند. کتاب بازارها ونهادهاي مالي نقش بازارها و مؤسسات مالي را در بازار پول و سرمايه که به سرمايه‌گذاري و شرکت‌ها کمک مي‌کنند تشريح مي‌نمايد. اين کتاب چارچوب مفهومي براي شناخت آن است که چرا بازارها بوجود آمدند و چرا ما به آنها نيازداريم. انواع بازارهاي مالي با تاکيد روي اوراق بهادار مورد معامله تشريح مي‌شوند.

مقالات ارايه شده در اولين همايش استاني (شيراز)

در اولين همايش استاني بورس اوراق بهادار که در سال 1387 و در استان فارس برگزار گرديد، مجموعه سخنراني هايي توسط  چند تن از اساتيد و مديران ارائه گرديد. در اين کتاب عناوين زير از آن مجموعه در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد:

صنعت بورس اوراق بهادار و آموزش سرمايه گذاران

نقش فرهنگ و آموزش سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار

بررسي اثربخشي آموزش در بين شرکت کنندگان در کلاسهاي آموزشي تالار بورس قزوين

ارزيابي آموزش سرمايه گذاران در بورس‌هاي استاني

آموزش سرمايه گذاران

آموزش سرمايه گذاران ايران، اهداف و کارکردها

چهارچوب يکپارچه مديريت ريسک

بخش اول

مديريت ريسک، مدير را قادر ميسازد علي رغم وجود عدم قطعيت، ريسک ها و فرصت هاي وابسته به آن، يک واحد اقتصادي را بصورت موثر اداره نمايد. بخش اول اين کتاب الکترونيکي که در 12 فصل آماده گرديده، به مباحث مختلف و مرتبط با موضوع فوق مي پردازد.

چهارچوب يکپارچه مديريت ريسک

بخش دوم

در اين کتاب الکترونيکي مواردي در مورد فنون بکار رفته در سطوح مختلف يک سازمان جهت بکارگيري اصول مديريت ريسک يک بنگاه ارائه شده است. لازمه بهره مندي بيشتر از مطالعه اين کتاب ، آشنايي با سازمان چهارچوب ارائه شده مي باشد.

   

در گزارش حاضر که با هدف آشنايي فعالان بازار سرمايه کشور با وضعيت بورس‌هاي جهان و  تحولات آن‌ها در سال 2008 تهيه شده است، وضعيت اعضاي فدراسيون جهاني بورس‌ها از نظر نماگرهاي مهم فعاليت از جمله، ارزش بازار، ارزش معاملات، تغييرات شاخص‌ها، تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده، تعداد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي قابل معامله در بورس، سرعت گردش سهام، معاملات ابزارهاي مشتق بويژه قرارداد آتي سهام، معاملات اوراق قرضه و سهم بورس‌ در اقتصاد کشورها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

سرمايه‌گذاران از اينترنت براي ارتباط با صنعت خدمات مالي داخلي و جهاني استفاده مي‌کنند. با ورود کامپيوترهاي شخصي به منزل و محل کار، سرمايه‌گذاران با استفاده از اينترنت، به اخذ تصميمات و انجام فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام مي‌کنند. ناشران و ارايه کنندگان خدمات مالي براي فروش اوراق بهادار و ارايه خدمات مالي، به‌طور روزافزون از اينترنت استفاده مي‌کنند. در واقع، ماهيت غيرفيزيکي يا غيرکاغذي معاملات اوراق بهادار، اينترنت را به يک ابزار ارتباطي جذاب براي صنعت خدمات مالي تبديل مي‌کند

ارائه‌دهندگان:

 

رابرت اي شوارتز و ماروين ام اسپيسر، استاد مالي، مدرسه بازرگاني زيخلين، دانشکده بيروچ، دانشگاه نيويورک

 

عباراتي نظير ريسک‌گريزي، پوشش ريسک و مديريت ريسک، ارزش در معرض ريسک، اندازه‌گيري ريسک و صرف ريسک، بخشي از محاورات روزمره ما را تشکيل مي‌دهند. نوسان و ريسک در کانون توجه افرادي قرار دارد که به‌نحوي با صنعت مالي سر و کار دارند. اين دو، هسته مجازي همه فعاليت‌هاي ما را تشکيل مي‌دهند. اگر نوسان و ريسکي وجود نداشته باشد، مديريت مالي به‌عنوان يک رشته، جايي در برنامه آموزشي مدارس بازرگاني و تحقيقات دانشگاهي ما ندارد، بين مالي و اقتصاد دستوري نمي‌توان تمايز قائل شد و دانشکده‌هاي مالي نيز اهميت فعلي را نخواهند داشت.

در اين گزارش، به اختصار پيشينه فعاليت، ساختار، مزايا و معايب صندوق­هاي قابل معامله در بورس مورد بررسي قرار مي­گيرد و ويژگي‌هاي­ آنها با ساير ابزارها مقايسه مي­شود.

يکي از انواع نوبنيان صندوق­هاي سرمايه­گذاري که در دهه اخير با استقبال چشمگيري در بازار اوراق بهادار مواجه شده است صندوق­هاي سرمايه­گذاري قابل معامله در بورس هستند. رشد قابل توجه اين صندوق­ها در سال­هاي اخير ، بيانگر موفقيت غير قابل انکار آن‌ها در بازارهاي مالي جهان است. صندوق­هاي سرمايه­گذاري قابل معامله در بورس ، امکان پيروي از روند بازدهي يک شاخص معين يا بخشي از آن را براي سرمايه­گذاران فراهم مي­کنند و مهمترين ويژگي آنها دادوستد‌پذيري سهام (واحد­هاي سرمايه­گذاري) آنها در بورس است.

در اين گزارش سعي شده است تا اندازه و حجم دولت، وضعيت شرکت‌هاي دولتي، واگذاري شرکت‌هاي دولتي، بهره مالکانه و ماليات نقل و انتقال سهام (که از جمله موضوع‌هاي مرتبط با بازار سرمايه در بودجه است)، در لايحه‌ بودجه سال 1388 مورد بررسي قرار گيرد.

در گزارش حاضر سعي شده است که تصوير کلان و روشني از ارقام کلان بودجه و سهم آن از کل بودجه و رشد آن نسبت به سال قبل ارائه شود.

لايحه بودجه سال 1388 کل کشور در قالب يک کتاب اصلي (ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف) و 4 پيوست شامل اعتبار طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ، درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي،  بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت  و اعتبارات هزينه و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي برحسب برنامه‌ها ارائه شده است.

بحران مالي اخير آمريکا که به عقيده بسياري از کارشناسان، يکي از بزرگترين بحران‌هاي ايجاد شده در اقتصاد اين کشور بعد از بحران دهه 1930 است رفته رفته با گسترش دامنه خود به كشورهاي اروپايي و سپس ساير نقاط دنيا سرايت کرده است و ايران را هم بدون شک در معرض آسيب‌هاي خود قرار مي‌دهد. هرچند به دليل عدم ارتباط بازار مالي ايران و درآميختگي اندک آن با بازار جهاني، اثرات مستقيم و فوري اين بحران در بخش پولي و مالي کشور، همانند کشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي قابل‌توجه نبود، اما اثرات غير مستقيم و بلندمدت بحران در بازارهاي مالي و همچنين بخش واقعي اقتصاد، اندک اندک درحال پديدار شدن است و انتظار مي‌رود با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، بحران تاثير معني‌داري بر متغيرهاي کلان داشته باشد.

بررسي اقدامات انجام شده توسط کشورهاي درگير بحران، حاکي از آن است که اين کشورها با پيگيري اقدامات هماهنگ در سطح ملي و بين‌المللي که عمدتا شامل تزريق منابع مالي، خريداري سهام موسسات مالي آسيب ديده، تضمين سپرده‌هاي بانکي و طرح‌هاي محرک اقتصاد است، تلاش کرده‌اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمايه‌گذاران، سطح آسيب‌هاي وارده به اقتصاد و بازار سرمايه خود را به حداقل ممکن کاهش دهند.  پيامدهاي اين بحران از طريق تأثيرگذاري به بخش واقعي، کسب و کار و به تبع آن کاهش حاشيه سود شرکت‌ها و در اثر آن متضرر شدن سهامداران در بورس اوراق بهادار و در نهايت کندي توسعه بازار سرمايه است. به‌همين منظور در اين گزارش توصيه‌هاي سياستي براي مقابله با تسري بحران به بازار سرمايه‌ي ايران با توجه به راهکارهاي ساير کشورها و شرايط اقتصاد ايران ارايه مي‌شود.

اين گزارش در خصوص بررسي وضعيت موضوع مبارزه با پول‌شويي در بازار اوراق بهادار تهيه شده است. پول‌شويي که يک فعاليت مجرمانه است زماني رخ مي‌دهد که اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌دنبال تغيير ماهيت منشاء غيرقانوني درآمدهاي خود که ناشي از فعاليت‌هاي تبهکارانه است به يک جريان قانوني و رسمي هستند.  در اين گزارش همچنين مروري به اسناد قابل دسترس شامل گزارش‌هاي داخلي و بين‌المللي در خصوص اقدامات صورت‌گرفته در مبارزه با پول‌شويي و قوانين و تجربيات مختلف داشته‌ايم. در مجموع به‌طور سرزده نمونه‌هاي انتخابي از بازار اوراق بهادار را مورد پيمايش قرار داده و از اين اطلاعات براي تهيه اين گزارش استفاده کرده‌ايم. اين پيمايش در 3015 کارگزار – معامله‌گر و 310 صندوق سرمايه‌گذاري‌ انجام شده است.

تحولات اخير در بازارهاي مالي، اين ديدگاه را که کارکرد اصلي بورس­ها صرفاً پذيرش و معاملات اوراق بهادار و ساير امور مرتبط در اقتصاد بومي است، از بين برده است. در نتيجه اين تحولات، طي 5 سال آينده شاهد ظهور سه مدل کسب و کار مجزا در صنعت بورس اوراق بهادار خواهيم بود که مي­توان از آنها با عناوين بورس جهاني، بورس منطقه­اي، بورس چند منظوره (بورس با فعاليت‌هاي متنوع) نام برد  پيامدها و اثرات به کارگيري مدل­هاي ياد شده براي بورس­ها و همچنين استفاده­کنندگان بازار، بسيار گسترده خواهد بود. ائتلاف­ بين بورس­ها، معاملات الکترونيک، تغيير در مقررات مالي و کاهش اهميت موقعيت مکاني بورس موضوعاتي هستند که در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته­اند. اميد است اين مقاله بتواند راهکارهايي را به منظور برنامه­ريزي استراتژيک در آينده نزديک ارائه کند.

در اين گزارش، ديدگاه‌هاي ايشان را در زمينه استفاده از تجربيات ژاپن براي حل بحران مالي جهاني پيش‌رو، بيان خواهيم کرد. سخنراني‌ به چهار بخش تقسيم مي‌شود. ابتدا شرايط کنوني دنيا را با شرايط ژاپن در دهه 90 مقايسه شده و تجربه تلخ ژاپن را طي دوره مذکور شرح داده شده است. سپس به بيان وجوه تمايز بحران کنوني و واکنش‌هاي سياسي پرداخته شده و در بخش سوم، نحوه مشارکت ژاپن در فرآيند جهاني اهرم‌زدايي نظام‌يافته  تشريح گرديده است. در پايان نيز به‌طور اجمالي در مورد موقعيت منحصر به فرد کنوني ژاپن به لحاظ مقررات‌گذاري مالي مباحثي نموده اند.

   اين گزارش بيان کننده اين موضوع است که در سطح بنيادي، بازارهاي اوراق قرضه دولت در تأمين کسري بودجه به صورت غير تورمي کمک مي­کنند و بنابراين اثر بخشي سياست­هاي پولي را افزايش مي­دهند. علاوه بر اين، اغلب بانک­هاي مرکزي از بازارهاي اوراق قرضه دولتي براي هدايت سياست­هاي پولي استفاده مي­­کنند، در ابعاد مختلف مديريت بدهي­هاي دولتي به عنوان نماينده دولت عمل مي­کنند، بر سيستم­هاي تهاتر و تسويه نظارت مي­کنند و مسئول ثبات سيستم­ مالي هستند، و اغلب نيز به طور مستقيم بر بانک­ها نظارت مي­کنند.  در طول سال­هاي گذشته، بازارهاي نوظهور اوراق قرضه افزايش چشمگيري داشته است.

در اين گزارش به بيان شرايط عضويت و تداوم آن در فدراسيون جهاني بورس‌ها پرداخته مي‌شود.  شيوه احراز شرايط عضويت در فدراسيون جهاني بورس‌ها، در کشورهاي مختلف و برحسب مسايل داخلي آن‌ها، متفاوت است. اغلب، مقام‌هاي دولتي يا شرکت‌هاي ديگر، مسؤوليت برخي از فعاليت­هاي تشکيل دهنده‌ي زنجيره‌ي ارزش بورس را که در زير به‌طور خلاصه بيان مي‌شود، بر عهده دارند. عضويت در فدراسيون جهاني بورس­ها براي بورس­هاي سازمان يافته‌اي که واجد شرايط مندرج در اين گزارش هستند، آزاد است.

صندوق‌هاي قابل معامله از محصولات مالي نوين در صنعت مالي است که از دو دهه قبل ظهور کرده است. از زمان راه‌اندازي اولين صندوق در آمريکا در سال 1993 تاکنون، چشم‌انداز فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري جديدي وارد بازار شده است. صندوق قابل معامله، صندوق‌ شاخصي است که با ابزارهاي مشتقه‌ متفاوت مي‌باشد. مانند سهام عادي مبادله مي‌شوند و اغلب سبدي از اوراق بهاداري که پيرو شاخص مربوطه است، به‌عنوان پشتوانه سهام اين صندوق‌ها وجود دارد.

عرضه اوراق بهادار به سرمايه‌گذاران  در سطح وسيع را عرضه عمومي و به اولين انتشار عمومي اوراق بهادار توسط يک شرکت، عرضه عمومي اوليه گفته مي‌شود. عرضه عمومي اوراق بهادار مزاياي متعددي را براي ناشران به ارمغان مي‌آورد مهم‌ترين مزيت عرضه عمومي اوليه، تجهيز منابع مالي قابل‌توجه به‌صورت وجوه نقد براي شرکت است.

کنفرانس سالانه IOMA/IOCA   در 11 تا 14 ماه مي 2008 در مالزي و به ميزباني بورس اين کشور برگزار گرديد. بورس اوراق بهادار تهران نيز به عنوان يکي از اعضاي فدراسيون جهاني بورس‌ها براي اولين بار در اين کنفرانس شرکت کرد. کنفرانس‌هاي سالانه اين کانون که بخشي از فدراسيون جهاني بورس‌هاست با شرکت اعضاي آن و اعضاي فدراسيون و اعضاي وابسته با هدف بحث و بررسي آخرين رويدادها در حوزه‌هاي مختلف بازار ابزارهاي مشتق و تسويه و پاياپاي و تبادل نظر و اطلاعات شرکت‌کنندگان برگزار مي‌شود.

بورس اوراق بهادار تهران بازاري است براي معامله‌ي اوراق بهادار مانند سهام، حق تقدم و اوراق مشارکت شرکتي که داراي جايگاه تقريبا مناسب در بين بورس­هاي منطقه از لحاظ ارزش بازار مي­باشد. در اين بين، بورس اوراق بهادار تهران کم‌ترين ساعات معاملاتي را بين بازارهاي بين‌المللي و حتي بازارهاي همتراز منطقه دارا مي‌باشد. در حال حاضر بازار سهام ايران در مقايسه با فعاليت 11 ساعته معاملاتي در بازار سهام اروپا، فعاليت معاملات تقريباً 24 ساعته در بازارهاي ايالات متحده و يورکس در اروپا بسيار کم است. ساعات معاملاتي بازار سهام در ايران حتي در مقايسه با بازارهاي آسيايي نيز بسيار کم است. يک ضرورت براي ارزيابي مجدد ساعات معاملاتي براي سهام با توجه به حفظ و افزايش جايگاه ايران  به‌عنوان يک مرکز مالي مهم در خاورميانه وجود دارد.

اينترنت در حال متحول ساختن فعاليت‌هاي مربوط به اوراق بهادار است و استفاده از آن توسط سرمايه‌گذاران صنعت اوراق بهادار چند چالش قانوني ايجاد مي‌کند. اين گزارش، اجراي توصيه‌هاي موجود در گزارش 1998 را مورد بررسي قرار مي‌دهد، همچنين، اين گزارش، به‌استفاده‌ي کنوني از اينترنت توسط سرمايه‌گذاران، صنعت اوراق بهادار و مقام ناظر بر اوراق بهادار مي‌پردازد. اين گزارش موارد ايجاد شده به‌دليل تحول در استفاده از اينترنت را بررسي مي‌کند و نيز در صورت لزوم توصيه‌هايي را ارائه مي‌دهد يا مجموعه‌اي از واکنش‌هاي قانوني ممکن را شناسايي مي‌کند.

در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران در مقايسه با ساير بازار­هاي رقيب که از حمايت­ها و مشوق­هاي متعددي برخوردارند از جايگاه مناسبي در اقتصاد ايران برخوردار نيست به طوري که در سال 1386 نسبت ارزش بورس اوراق بهادار به توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري برابر با 61/17 بوده که در مقايسه با بورس­هاي معتبر جهاني حاکي از جايگاه نه چندان مناسب در اقتصاد کشور است. اين در حالي است که حمايت و عملکرد صحيح بورس اوراق بهادار مي­تواند دستاورد­هاي مهمي را براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. در اين گزارش، مطالعات صورت گرفته و پيشنهاد­هاي کارگروه مزيت سازي بازار اوراق بهادار ارايه و به پيوست نيز وضعيت بازارهاي مهم رقيب بازار سرمايه به طور اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است.