معرفي کتابهاي منتشر شده در زمينه بازار بورس بين الملل

 

 

 

 

 

 

رازهاي معامله گران موفق در بازارهاي مالي

 

الگوهاي شمعي ژاپني

 

 

تحليل تکنيکي از الف تا ي

 

 

آشنايي با بازار بين المللي مبادلات ارز فارکس

 

 

الگوهاي هارمونيک در بازارهاي سرمايه

 

چگونه در بورس دو ميليون دلار بدست آوردم

 

تحليل و معامله گري در بازار ارز

 تحليل تکنيکال در بازار سرمايه جان مورفي 

 

 

 

 

 

کلياتي در رابطه با بورس

 تحليل موج هاي اليوت بازار سرمايه

  

 

شاخصهاي تکنيکي و معاملات خودکار در بازار فارکس به زبان MQL

  

 

مباني معاملات بورس

 

 

 

 استراتژي هاي معامله در بازارهاي سرمايه 

 

گام به گام در بورس

 

 فرهنگ لغات و اصطلاحات رايج ارز و سهام در بازار فارکس 

 مرجع کامل امواج اليوت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلياتي در رابطه با بورس

 تحليل موج هاي اليوت بازار سرمايه

  

 

شاخصهاي تکنيکي و معاملات خودکار در بازار فارکس به زبان MQL

  

 

مباني معاملات بورس

 

 

 

 استراتژي هاي معامله در بازارهاي سرمايه 

 

گام به گام در بورس

 

 فرهنگ لغات و اصطلاحات رايج ارز و سهام در بازار فارکس 

 مرجع کامل امواج اليوت